Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho kiều bào có thành tích xuất sắc trong phòng, chống COVID-19

52

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 29/10/201 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 8 cá nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và củng cố, phát triển cộng đồng, tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Cụ thể, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm: 1- Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh; 2- Hội người Việt Nam tại Pháp; 3- Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary; 4- Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức; 5- Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech; 6- Hội người Việt Nam tại Slovakia; 7- Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global).

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội người Việt Nam tại Ba Lan, đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển cộng đồng và tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm: 1- Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Danh dự Hội người Việt Nam tại Czech; 2- Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Czech; 3- Ông Giang Thành, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội người Việt Nam tại Czech; 4- Ông Vũ Quý Dương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary; 5- Ông Trần Đăng Khoa và gia đình, kiều bào tại Đức; 6- Ông Nguyễn Đức Cường và gia đình, kiều bào tại Đức.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển cộng đồng và tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước: 1- Ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; 2- Ông Nguyễn Văn Thái, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan.