Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 42 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19

32

Ngày 24/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 2186/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 36 cá nhân thuộc Bộ Y tế, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cụ thể, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể thuộc Bộ Y tế gồm:

 1. Phòng Quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế;
 2. Phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế;
 3. Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 4. Phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.
 5. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế;
 6. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 36 cá nhân thuộc Bộ Y tế gồm:

 1. Ông Trần Anh Thành, Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế;
 2. Ông Phạm Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;
 3. Ông Đoàn Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;
 4. Ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;
 5. Ông Bùi Hữu Toàn, chuyên viên chính Văn phòng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;
 6. Ông Lê Mạnh Hùng, chuyên viên Phòng Quản lý môi trường cơ sở y tế, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;
 7. TS. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 8. TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 9. TS. Dương Huy Lương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 10. ThS. Hà Thị Kim Phượng, Trưởng Phòng Điều dưỡng – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 11. ThS. Cao Đức Phương, chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ – Thanh tra và Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 12. ThS. Đào Nguyên Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 13. BS. Hà Thái Sơn, chuyên viên chính phòng Quản lý Chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 14. ThS. BS. Phạm Thị Kim Cúc, nguyên chuyên viên chính, Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra, Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 15. ThS. Lê Văn Trụ, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra, Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 16. ThS. Trương Lê Vân Ngọc, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Thanh tra, Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 17. ThS. Nguyễn Thùy Nguyên, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 18. Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bộ Y tế;
 19. ThS. Phạm Trung Kiên, chuyên viên chính Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế;
 20. ThS. Dương Đức Thiện, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 21. ThS Nguyễn Anh Quang, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 22. ThS. Ngô Vũ Thắng, Trưởng phòng Tài Chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 23. ThS. Phan Thanh Thủy, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 24. ThS. Phạm Thị Minh Nga, Phó Trưởng phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 25. ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 26. ThS. Ninh Thị Hoài Thu, chuyên viên Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 27. ThS. Vương Thị Lệ Nghi, chuyên viên Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 28. Ông Nguyễn Dũng Cường, chuyên viên Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 29. ThS. Nguyễn Thị Mai An, Phó trưởng phòng Đầu tư Viện trợ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 30. ThS Vũ Thị Hậu, chuyên viên Phòng Đầu tư Viện trợ, Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Y tế;
 31. Ông Lê Hải Đăng, chuyên viên Phòng Y tế quốc phòng, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế;
 32. ThS. Nguyễn Thành Hưng, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ Y tế;
 33. TS.BS. Phạm Thị Cẩm Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện trường – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ Y tế;
 34. CN. Nguyễn Hải Hà, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế;
 35. ThS. Trần Thị Thu Nguyệt, chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế;
 36. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế./.