Tạm dừng thực hiện việc cắt 40% công suất của dự án điện mặt trời 10.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận từ 5/3

61
Tạm dừng thực hiện việc cắt 40% công suất của dự án điện mặt trời 10.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận từ 5/3

Mới đây, Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) đã có văn bản gửi nhà đầu tư dự án điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450MW và văn bản gửi Tâp đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về vấn đề này.

Cụ thể, văn bản số 1171 của EPTC nêu rõ: Căn cứ văn bản số 68/022/CV/TNTNSP ngày 04/3/2022 của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam về việc “Đề nghị tiếp tục huy động phần công suất chưa có cơ chế giá điện của NMĐ Trung Nam – Thuận Nam 450MW”. Căn cứ ủy quyền thực hiện Hợp đồng mua bán điện và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVNEPTC thông báo tới sẽ tạm thời dừng thực hiện văn bản số 897/EPTC-KDMĐ+GDTT ngày 22/02/2022.

Đồng thời EPTC cũng có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về vấn đề này.

Theo đó, Công ty Mua bán điện đã nhận được văn bản số 68/022/CV/TNTNSP ngày 04/3/2022 của Công ty Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam về việc “Đề nghị tiếp tục huy động phần công suất chưa có cơ chế giá điện của NMĐ Trung Nam – Thuận Nam 450MW” và văn bản số 35/2022/CV-CNNLNT ngày 04/3/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận về việc “đề nghị tiếp tục huy động điện tại Nhà máy ĐMT Thiên Tân 1.2 và Nhà máy ĐMT Thiên Tân 1.3”.

Tại văn bản nêu trên, các chủ đầu tư có ý kiến rằng, chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan nhà nước xác định cơ chế giá đối với phần công suất chưa có cơ chế giá của Nhà máy điện và dự kiến được ban hành trong tháng 3/2022. Chủ đầu tư cam kết tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về giá điện và các vấn đề liên quan khác.

Do đó, căn cứ ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Công Thương tại cuộc họp sáng ngày 04/3/2022 và để đảm bảo khả năng duy trì hoạt động, vận hành hệ thống đồng thời tránh nguy cơ phá sản doanh nghiệp, chủ đầu tư đề nghị EVN tiếp tục thực hiện huy động phần công suất chưa có giá bán điện của nhà máy NMĐ Trung Nam Thuận Nam 450MW, Thiên Tân 1.2 và Thiên Tân 1.3.

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ, không yêu cầu EVN/EVNEPTC thanh toán tiền điện khi giá điện chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện.

Căn cứ đề nghị và cam kết của các chủ đầu tư tại văn bản nêu trên và chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNEPTC đã có văn bản thông báo tới chủ đầu tư tạm dừng chưa thực hiện nội dung tại văn bản số 896/EPTC-KDMĐ+GDTT ngày 22/02/2022 và văn bản số 897/EPTC-KDMĐ+GDTT ngày 22/02/2022 của EVNEPTC

Trước đó, EPTC từng có văn bản gửi Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam về việc dừng khai thác đối với phần công suất chưa có cơ chế giá điện của Nhà máy điện nêu trên. Cụ thể, văn bản số 897 của EPTC cho biết, căn cứ ủy quyền thực hiện Hợp đồng mua bán điện và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNEPTC thông báo EVN sẽ dừng khai thác đối với phần công suất chưa có cơ chế giá điện của NMĐ mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450MW kể từ 0h00 ngày 5/3/2022.

 

Theo Nhịp sống kinh tế