Sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới toàn hệ thống đạt hơn 6,75 triệu kWh

50

Đây là con số được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra, tính đến hết tháng 7/2021, vượt 55,7% kế hoạch cả năm 2021.

Cụ thể, tính đến hết tháng 7/2021, cả nước có 104.282 khách hàng đã lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất hơn 9.580 kWp. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang “dẫn đầu” về cả số lượng khách hàng lắp đặt và công suất lắp đặt, với 54.079 khách hàng, tương ứng công suất 5.522,7 kWp.

Tổng sản lượng điện mặt trời phát lên lưới toàn hệ thống luỹ kế 7 tháng của năm 2021 đạt hơn 6,75 tỉ kWh. Riêng trong tháng 7/2021, sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới toàn hệ thống đã đạt gần 1,19 triệu kWh.

Hơn 6,75 triệu kWh điện mặt trời mái nhà được phát lên lưới trong 7 tháng năm 2021.

Điện mặt trời mái nhà cũng là một trong những giải pháp cụ thể và thiết thực được EVN và các đơn vị khuyến khích khách hàng thực hiện lắp đặt, vừa giúp hệ thống điện đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả vừa giúp khách hàng được sử dụng hệ thống năng lượng xanh và tiết kiệm chi phí tiền điện.

Phạm Tân