Quy định mới về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1/7/2021

7

Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, áp dụng 2 chính sách mới liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Em cho liền file ảnh đi kèm và cắt đoạn thiết kế của Giao thông đi, mà chỉ đề


Nguồn: INFOGRAPHIC nhé