PV Power Ca Mau: 15 năm xây dựng và phát triển

39
Trải quả 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, đóng góp cho ngân sách địa phương phát triển.

PV Power Ca Mau tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, được thành lập ngày 15/3/2007, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PV Power Ca Mau: 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày 17/5/2007, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô của doanh nghiệp cũng như xu thế phát triển của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, ngày 15/8/2008, Công ty được đổi tên thành Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau cho đến nay.

PV Power Ca Mau quản lý 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 đặt trong Cụm Công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau, thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chiếm trên 860 triệu USD trên tổng mức đầu tư của Cụm công nghiệp.

Hàng năm, Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 sản xuất và cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8 tỷ kWh điện năng, tương đương lượng khí tiêu thụ 1,55 tỷ m3 khí.

Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 được trang bị công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, với cấu hình 2-2-1, mỗi nhà máy bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, trong đó, tua bin khí và tua bin hơi đều có công suất 250 MW do Tập đoàn Siemens (Cộng hòa Liên Bang Đức) thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị. Tổng công ty lắp máy Việt Nam là Tổng thầu EPC.

Nguồn nhiên liệu chính dùng để sản xuất điện là khí tự nhiên từ mỏ PM3, lượng khí tiêu thụ tối đa hàng năm là 900 triệu m3 đối với 1 nhà máy, tương đương 3,1 triệu m3/ngày, ngoài ra còn sử dụng nguồn nhiên liệu dự phòng là dầu DO.

Trên chặng đường 15 năm, đội ngũ lãnh đạo và CBCNV của PV Power Ca Mau đã không ngừng nỗ lực làm việc, quản lý, vận hành hiệu quả Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, sản xuất và phát lên lưới điện quốc gia sản lượng điện ước đạt 101,3 tỷ kWh, doanh thu trên 144.200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 4.095 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau trên 15 tỷ đồng; đồng thời luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm.

Trong thời gian tới, PV Power Ca Mau sẽ tiếp tục khai thác, vận hành có hiệu quả Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, trên cơ sở lợi thế nguồn lực sẵn có để tuyển chọn một bộ máy nhân sự có kiến thức nhằm nắm bắt thiết bị; xây dựng và thực hiện chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm các giải pháp tổng thể về định hướng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiện toàn cơ cấu tổ chức, tài chính, nhân sự, tiết giảm chi phí để xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế – xã hội./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM