Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

61

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025./.