Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

52

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 2133/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Phó Thủ tướng cũng đã ký Quyết định số 2132/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Chín, để nhận nhiệm vụ mới./.