Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

27

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1165/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai./.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ