Phân tích báo cáo tài chính: Điện Quang phát triển sản xuất trở lại sau covid

267

Trong báo cáo tài chính quý I-2022, Công ty Cp Bóng đèn Điện Quang đã có những  kết quả tương đối tốt khi doanh thu tăng 8,77% so với cùng kỳ năm 2021. Khoản mục hàng tồn kho và phải trả người bán tăng chứng tỏ công ty đã nỗ lực đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại ngay sau khi chính phủ có những chính sách mở cửa nền kinh tế hậu covid.

So sánh với các công ty cùng hoạt động trong lĩnh vực, Điện Quang là một trong số ít các công ty có kết quả kinh doanh tương đối tốt và phát triển trong thời gian vừa qua. Cụ thể, doanh thu năm quý I-2022 của công ty đã đạt được con số ~186 tỷ đồng tăng 8,77% so với quý I-2021 doanh thu của công ty đạt ~171 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý I của công ty trong quý có giảm, nhưng mức giảm nguyên nhân là do doanh thu từ hoạt động kinh doanh tài chính giảm. Cụ thể doanh thu hoạt động tài chính 2022 là ~2,9 tỷ đồng và của năm 2021 là ~5,9 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tài chính giảm ~3 tỷ đồng nhưng mức giảm lợi nhuận sau thuế chỉ giảm hơn 600 triệu đồng. Từ ~3,3 tỷ đồng quý I năm 2021 xuống ~2,7 tỷ đồng trong quý I năm 2022.

Thời gian vừa qua, đặc biệt là từ cuối tháng 3-2022, chính phủ mở cửa trở lại nền kinh tế. Điện Quang đã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cụ thể, điều này thể hiện qua biến động số dư tài khoản trong quý I, khoản mục hàng tồn kho của công ty tăng từ  ~224 từ lên ~227 tỷ. Trong đó tăng ở các tiểu khoản hàng hóa và tiểu khoản thành phẩm và giảm ở các tiểu khoản nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Công ty đang đẩy mạnh cho việc sản xuất hàng hóa thành phẩm của mình. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã trở lại mạnh mẽ.

Khoản mục phải trả người bán tăng từ ~48 tỷ lên ~59 tỷ thời điểm cuối quý I-2022, các khoản mục tiền mặt, các khoản tương đương tiền cũng giảm. Điều này một phần thể hiện việc công ty đã đặt thêm nguyên vật liệu sản xuất đầu vào để phục vụ kinh doanh. Khi các hoạt động giao thương, vận chuyển logistic hoạt động trở lại hoàn toàn, Điện Quang hứa hẹn sẽ hồi phục sản xuất kinh tế và khẳng định được vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Điện Quang hiện luôn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường sản xuất, kinh doanh sản phẩm chiếu sang và thiết bị điện – điện chiếu sáng. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Điện Quang là “cái nôi” của ngành sản xuất bóng đèn tại Việt Nam. Trên thị trường, thương hiệu Điện Quang hiện có mặt tại 64/64 tỉnh thành trên cả nước với thị phần trên cả nước với thị phần trên 65% (theo nguồn khảo sát của CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao).

Đức Bình