PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch HCSVN: “Nếu không có các doanh nghiệp tâm huyết với nghề và với hoạt động của chi hội thì không thể có thành công như vậy”.

6

Hội Chiếu sáng Việt Nam đánh giá rất cao hoạt động của Chi hội chiếu sáng Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng Chi hội đã tổ chức, duy trì thường niên các hoạt động hiệu quả, thông qua hoạt động đã tạo sự đoàn kết, giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm cùng tháo gỡ khó khăn hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Các hoạt động thiết thực, hiệu quả, như: Số hội viên được tăng thêm từ 27 hội viên đã phát triển lên 42, hội viên là các đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư hay sản xuất vật tư thiết bị chiếu sáng. Cơ sở dữ liệu bước đầu đã giúp phục vụ kịp thời cho hoạt động của ngành, Hội CSVN và Chi hội; Tổ chức hội nghị về chiếu sáng định kỳ với nhiều nội dung phong phú và bổ ích; Tư vấn, tham gia góp ý các cơ chế, chính sách có liên quan đến chiếu sáng đô thị tại địa phương; Tham gia tích cực các hoạt động do Hội Chiếu sáng Việt Nam tổ chức,…. Có được kết quả trên tôi cho rằng, đó là thành quả, truyền thống đoàn kết cao giữa các đơn vị trong Chi hội, đồng thời sự quyết tâm của Hội viên, nếu không có các doanh nghiệp tâm huyết với nghề và với hoạt động của chi hội thì không thể có thành công như vậy, đặc biệt là với Công ty CP Công trình đô thị Sóc trăng.
Để phát huy tiếp các thành tích đã đạt được và cũng là chuẩn bị cho Đại hội của Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ 4 và tháng 4 năm 2019 Hội chiếu sáng Việt Nam đề nghị với Chi hội và các Hội viên cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, Cần có một báo cáo tổng kết đánh giá toàn bộ hoạt động của chi hội nhiệm kỳ 2014-2019 trong đó phân tích đánh giá kỹ những mặt đạt được, hạn chế đặc biệt bài học kinh nghiệm rút ra từ việc hoạt động chi hội (tại sao chi hội hoạt động thành một nề nếp trong khi đó có chi hội khác từ khi thành lập không có một hoat động nào hoặc dự kiến thành lập chi hội khu vực phía bắc cũng không được). Thứ hai, Những cơ chế chính sách nào bất cập cần được xem xét sửa đổi bổ sung đặc biệt trong việc ứng dụng chiếu sáng thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (cần phải rất cụ thể trong đó đề xuất định hướng sửa đổi). Thứ ba, Kiến nghị các hoạt động của Hội chiếu sáng Việt Nam (bao gồm nội dung, tổ chức bộ máy và nhân sự) sao cho hiệu quả và là tổ chức bảo vệ doanh nghiệp, tập hợp đội ngũ các doanh nghiệp chiếu sáng hoạt động có hiệu quả.
Hội CSVN hy vọng Chi hội chiếu sáng khu vực ĐBSCL tiếp tục có những bước đột phá trong phát triển đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển chung của ngành chiếu sáng Việt Nam.

Lâm Hồng