PC Đà Nẵng tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra hiện trường cho các đơn vị

8

Vừa qua, Công ty đã triển khai lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kiểm tra hiện trường (EVNCPC KTHT) cho CBCNV phụ trách công tác liên quan tại các Điện lực và Đội QLVH Lưới điện cao thế.

Quang cảnh buổi đào tạo

Tại buổi đào tạo, cán bộ Phòng Kỹ thuật Công ty đã giới thiệu các nội dung về quy định trong công tác kiểm tra hiện trường, hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra hiện trường, hướng dẫn kiểm tra tần suất và ký số phiếu kiểm tra hiện trường, nêu ra một số đề xuất nhằm cải thiện tính năng chương trình phục vụ công tác chuyên môn trong thời gian đến.

Phần mềm kiểm tra hiện trường do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) xây dựng và hiện đang được ứng dụng hiệu quả vào công tác quản lý vận hành trên lưới điện của 13 Công ty Điện lực trực thuộc. Việc ứng dụng phần mềm sẽ hỗ trợ cho công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường, kết quả kiểm tra sẽ được cập nhật trực tiếp bằng phiếu kiểm tra điện tử thay cho phương pháp thủ công bằng phiếu giấy trước đây, đồng thời các tồn tại sau kiểm tra sẽ được lưu trữ, theo dõi và quản lý tốt hơn trên phần mềm.

Chương trình đào tạo giúp CBCNV các đơn vị được cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm kiểm tra hiện trường; qua đó giúp các Điện lực, Đội quản lý đường dây và trạm biến áp dễ dàng theo dõi, kiểm tra, khắc phục kịp thời các tồn tại trên lưới điện, góp phần hạn chế tối đa sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong toàn Công ty.

                                                 Việt Hưng – Theo pcdanang.cpc.vn