Những tài xế hộ tống các chuyến hàng siêu trường, siêu trọng

63

Để những cánh quạt điện gió dài hơn 70 m hay tuabin nặng 150 tấn “đi đến nơi, về đến chốn”, chỉ tài xế lái đầu kéo là chưa đủ, cần có những người dẫn đoàn.