Nhà công vụ: Bí thư tỉnh ủy có thể được bố trí nhà liền kề 200-250m2

207

Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

Theo dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 400 m2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể Trung ương hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

Phó Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

Nhà công vụ (Ảnh minh họa: Kinh tế Đô thị).

Chủ tịch tỉnh được bố trí nhà liền kề hoặc căn hộ chung cư 

Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương cũng được dự thảo quyết định nêu rõ. Trong đó, Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kế diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liền kề diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương Giám đốc Sở trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2.

Các chức danh viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 36 m2 đến 48 m2 (không kể diện tích công trình phụ).

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng căn cứ quyết định này xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công an xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

75.694 căn, nhà công vụ

Như Dân trí đã phản ánh, Bộ Xây dựng (cơ quan xây dựng dự thảo quyết định) cho biết, tính đến ngày tháng 6/2021, cả nước có 75.694 căn, nhà (phòng); trong đó, quỹ nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là 19.771 căn (bao gồm: 32 căn biệt thự; 18.015 căn chung cư và 1.724 căn nhà liền kề).

Hiện nay nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương bao gồm có biệt thự và chung cư. Phần lớn là nhà ở chung cư, có diện tích tối đa 160 m2/căn để bố trí phù hợp với hệ số phụ cấp, hệ số lương, chức danh và tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo quy định.

Một số cơ quan Trung ương quản lý nhà ở công vụ biệt thự có diện tích đất khoảng từ 350 m2 trở lên như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Xây dựng để bố trí nhà công vụ phục vụ cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp tương đương trở lên.

Qua báo cáo của một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và khảo sát thực tế cho thấy, cán bộ lãnh đạo cơ quan Trung ương nêu trên (bao gồm cả các thành viên trong gia đình) thường được bố trí cho thuê với 3 loại căn hộ chung cư (có diện tích mỗi căn hộ từ 120 m2 đến 160 m2). Đối với các căn hộ chung cư có diện tích nhỏ dưới 100 m2, trên thực tế ít được cán bộ đăng ký thuê; căn hộ có diện tích từ 60m2 – 80m2 nếu sử dụng thì cần ghép 2 căn hộ thành căn hộ có diện tích lớn từ 120 m2/căn đến 160 m2/căn mới đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Quyết định số 27/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ thì biệt thự công vụ có diện tích đất 500 m2/căn được sử dụng để bố trí cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được Nhà nước đài thọ trả tiền thuê nhà ở công vụ; loại biệt thự công vụ có diện tích đất 350 m2/căn được sử dụng bố trí cho chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ và cấp tương đương trở lên…

Dân trí