Người tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

6

Đây là tinh thần công văn số 3535/LĐTBXH-VL ban hành ngày 11/10/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời Công văn 3138/BHXH-CSXH về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

Trong văn bản bày, Bộ LĐTB&XH có ý kiến như sau: Theo Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động (NLĐ) được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,…) trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/2020.

 

Nguyễn Thanh