Nghiên cứu sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

50

Cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện các chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả, là một trong những giải pháp trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam.

Nghiên cứu sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thực hiện cơ cấu lại các ngành, khu vực tiêu thụ năng lượng. Ảnh minh họa: tknl

Với mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện được các mục tiêu nêu ra trong định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Một trong những giải pháp đưa ra là cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện các chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể, Bộ Công thương sẽ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển Lưới điện thông minh và triển khai rộng rãi chương trình Quản lý nhu cầu điện, Chương trình điều chỉnh phụ tải điện tại Việt Nam.

Bộ Công thương cũng sẽ tiến hành rà soát, cập nhật và xây dựng định mức hao hụt các nguồn năng lượng như xăng, dầu khí, than trong sản xuất, khai thác, vận chuyển, phân phối. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý cường độ tiêu thụ điện năng, quy chuẩn cho hiệu suất tấm pin mặt trời.

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng năng lượng trong các ngành, lĩnh vực có mức tiêu thụ năng lượng cao như thép, hóa chất, dệt may, da giày…và xây dựng chương trình chuyển đổi thị trường phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao.

Rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia liên quan đến tái chế, tái sử dụng chất thải trong các khâu khai thác, sản xuất, phân phối sử dụng, tái chế, tái sử dụng và thải bỏ trong lĩnh vực năng lượng.

Cùng với đó, Bộ Công thương cũng được giao nghiên cứu xây dựng biểu giá điện theo phân ngành công nghiệp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành và lĩnh vực tiêu thụ điện theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm cường độ năng lượng.

Trong khi đó, Bộ GTVT xây dựng và triển khai các đề án nâng cao năng lực, hiệu quả trong vận tải, ưu tiên phát triển các phương thức công cộng, vận tải khối lượng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Xây dựng và áp dụng quy chuẩn về mức tiêu thụ nhiên liệu đối với một số loại phương thiện GTVT theo điều kiện và khả năng áp dụng từng giai đoạn.

Thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch, nhiên liệu sinh học, năng lượng có tiềm năng khác để thay thế nhiên liệu truyền thống và các phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng với các phương tiện.

Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiêu hao năng lượng trong các tòa nhà; Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động của ngành trong thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động, định hướng doanh nghiệp chuyển đổi thiết bị, công nghệ từ sử dụng năng lượng than sang năng lượng sách. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện và Chương trình năng lượng tiết kiệm trên địa phương mình.

theo https://ictnews.vietnamnet.vn