Nghiên cứu đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam

45

Ngày 8/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8980/VPCP-CN về đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất về chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch để thu hút đầu tư nước ngoài tiến tới xuất khẩu trong 5 năm tới tại Việt Nam. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10/12/2021.