Nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế”

88

Ngày 28/12/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu đề tài soát xét, bổ sung, chỉnh sửa “TCXDVN 259:2001 – Chiếu sáng đường phố, quảng trường” và “TCXDVN 333:2005 – Chiếu sáng bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị” nhằm nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Chiếu sáng Việt Nam thực hiện.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Trần Đình Bắc chủ nhiệm đề tài cho biết, cả 2 tiêu chuẩn TCXDVN 259:2001 và TCXDVN 333:2005 đều quy định chung cho cùng một đối tượng được chiếu sáng là chiếu sáng đường, đường phố cho xe có động cơ và quảng trường. Do đó việc sửa đổi, nâng cấp và hợp nhất 2 tiêu chuẩn này thành 1 tiêu chuẩn là hợp lý và cần thiết.

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng các Tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng đường phố, xem xét khả năng áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cùng loại; từ đó xây dựng tiêu chuẩn “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế” theo hướng nâng cao việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Nội dung dự thảo TCVN ngoài các phần bố cục theo quy định như phạm vi áp dụng, giải thích từ ngữ…còn có yêu cầu kỹ thuật, chiếu sáng bên ngoài các công trình công cộng; chiếu sáng công trình đặc biệt (công trình kiến trúc đặc biệt, tượng đài); chiếu sáng các công trình thể thao ngoài trời; sử dụng năng lượng hiệu quả để chiếu sáng bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng.

TS. Trần Đình Bắc cho biết, so với 2 tiêu chuẩn cũ, tiêu chuẩn mới được bổ sung một số nội dung chiếu sáng đường hầm giao thông cho xe cơ giới, các nút giao thông, đường và đường hầm dành cho người đi bộ; các đoạn đường đi qua khu dân cư, các hầm giao thông; công trình công cộng trong đô thị và cả các vùng nông thôn, miền núi. Các chỉ tiêu định lượng và chất lượng chiếu sáng tương ứng với mỗi công trình đều được nâng cao so với 2 tiêu chuẩn cũ, phù hợp với các quy định của quốc tế và khu vực, đồng thời phù hợp với sự phát triển khoa học – công nghệ kỹ thuật chiếu sáng, nguồn sáng.

Để nâng cao việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và giảm bớt phức tạp trong tính toán cho các nhà thiết kế chiếu sáng, tiêu chuẩn đưa ra chỉ tiêu định lượng mới – mật độ công suất chiếu sáng tối đa trên một đơn vị diện tích hoặc độ dài đường được chiếu sáng.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được duyệt. Các sản phẩm của đề tài đảm bảo chất lượng. Dự thảo Tiêu chuẩn đã lược bỏ những nội dung không còn phù hợp, đồng thời cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và nâng cao tính hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý nhóm nghiên cứu cần rà soát nội dung các sản phẩm đề tài, hoàn thành việc lấy ý kiến đánh giá của các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện nội dung các sản phẩm của đề tài để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế” do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Chiếu sáng Việt Nam thực hiện, kết quả xếp loại Khá.

theo https://moc.gov.vn/