Nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì thành trung tâm kinh tế năng động

20

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040.

Quyết định nêu rõ, phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố, 22 đơn vị hành chính, bao gồm 13 phường và 9 xã, với diện tích khoảng 11.175 ha.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc giáp thị trấn Phong Châu và xã An Đạo, huyện Phù Ninh; phía Nam giáp sông Hồng; phía Tây giáp xã Thạch Sơn và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao; phía Đông giáp sông Lô.

Thời hạn quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040.

Theo Quyết định, mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hoá định hướng Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; làm cơ sở cho việc xây dựng thành phố Việt Trì văn minh hiện đại tương xứng là trung tâm tổng hợp của tỉnh Phú Thọ, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Xây dựng môi trường bền vững, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì thành trung tâm kinh tế năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Xây dựng đô thị Việt Trì thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, hiện đại đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống cốt lõi, thúc đẩy hoạt động kinh tế hiệu quả, có tính cạnh tranh cao, bền vững và hội nhập với khu vực và quốc tế; Việt Trì là thành phố du lịch văn hóa lịch sử Quốc gia, nơi lưu giữ những giá trị di sản cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Về quy mô dân số: Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn thành phố Việt Trì khoảng 350.000 người; đến năm 2040 khoảng 500.000 người.

Quy mô đất đai phát triển đô thị: Đến năm 2030 đất xây dựng khoảng 6.500 – 7.000 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 3.500 – 4.000 ha, đất ngoài dân dụng khoảng 2.500 – 3.000 ha.

Đến năm 2040 đất xây dựng khoảng 8.000 – 9.000 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 4.200 – 5.000 ha, đất ngoài dân dụng khoảng 3.500 – 4.000 ha.

Phát triển thành phố Việt Trì hài hòa với bảo tồn di tích lịch sử văn hóa bền vững

Quyết định cũng nêu rõ những yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì bao gồm: Rà soát tổng thể về nội dung Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đã được phê duyệt năm 2015 và đối chiếu, rà soát, đánh giá với tình hình thực tiễn phát triển đô thị. Nghiên cứu các định hướng từ các quy hoạch cấp trên và các biến động mới về phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, vùng, xác định các yếu tố mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh.

Phân tích các động lực mới, dự báo nhu cầu phát triển trong các giai đoạn. Định hướng phát triển cần phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, du lịch, di tích lịch sử văn hóa theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường tại khu vực.

Đồng thời, đề xuất các điều chỉnh về cấu trúc đô thị, về phân khu chức năng, về phân bố các trung tâm đô thị; đề xuất các giải pháp chiến lược để khắc phục các tồn tại bất cập trong quá trình phát triển của thành phố Việt Trì về hạ tầng kỹ thuật, về sử dụng đất đai, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội chất lượng cao, xử lý các vấn đề môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp về thiết kế đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch (tạo điểm nhấn kiến trúc, văn hóa đặc trưng của thành phố lễ hội, hình thành bản sắc riêng cho thành phố Việt Trì trên nguyên tắc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên thiên).

Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình và các dự án chiến lược cần ưu tiên đầu tư. Các chương trình và dự án cần có tính khả thi cao, có tính linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu trước mắt về phát triển cũng như có tính ổn định lâu dài là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Việt Trì./.