Nâng cao năng lực, sản lượng vận tải đường sắt liên vận quốc tế

9

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 3540/VPCP-CN ngày 7/6/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để nâng cao năng lực, sản lượng vận tải đường sắt liên vận quốc tế phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2022./