Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

35

Ngày 26/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1439/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Tạ Quang Đông – Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phùng Xuân Nhạ – Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Huy Giang – Tiến sĩ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ông Đoàn Thanh Nô – Tiến sĩ, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Ủy viên Hội đồng  gồm: Ông Lương Hồng Quang – Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; Thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng – Tiến sĩ, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đặng Xuân Hải – Nghệ sĩ nhân dân, quyền điều hành Hội Điện ảnh Việt Nam; ông Phan Đăng Sơn – Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân – Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Trần Thị Thu Đông – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; ông Phạm Anh Phương – Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; ông Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; bà Trịnh Thị Mùi (Thúy Mùi) – Nghệ sĩ nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; ông Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; ông Lê Hồng Lý – Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những tác phẩm, công trình có điều kiện và tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1432/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh (Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Sông Thanh theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở chính đặt tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật./.