Kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 – 13/10/2023

63