Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

26

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 24/02/2022 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đồng chí Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Công nhận 33 xã An toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 24/2/2022 công nhận 33 đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện, thị xã, tỉnh Sóc Trăng là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

33 đơn vị hành chính gồm: 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kế Sách (các xã: Ba Trinh, Trinh Phú, Đại Hải, Thới An Hội, Xuân Hòa, Phong Nẫm và thị trấn An Lạc Thôn); 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cù Lao Dung (Xã An Thạnh Đông và thị trấn Cù Lao Dung); 3 xã thuộc huyện Trần Đề (xã Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới Thuận và xã Liêu Tú); 3 đơn vị hành chính cấp xã (xã Long Phú thuộc huyện Long Phú; xã Hưng Phú thuộc huyện Mỹ Tú; xã Hồ Đắc Kiện thuộc huyện Châu Thành); 5 xã thuộc huyện Mỹ Xuyên (các xã: Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2 và Ngọc Đông); 4 xã thuộc huyện Thạnh Trị (các xã: Lâm Tân, Vĩnh Lợi, Lâm Kiết và Vĩnh Thành); 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Vĩnh Châu (các xã: Vĩnh Tân, Hòa Đông, Vĩnh Hiệp; các phường: Khánh Hòa và Vĩnh Phước); 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Ngã Năm (các xã: Vĩnh Quới, Mỹ Bình và các phường: Phường 1 và Phường 3).

Các xã An toàn khu trên được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.