Kiểm tra ngay phản ánh Nhà đầu tư điện gió kêu cứu vì nguy cơ phá sản

7

Báo điện tử Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/3/2022 có phản ánh thông tin: “Nhà đầu tư điện gió kêu cứu vì nguy cơ phá sản”.

Về thông tin phản ánh nêu trên, ngày 30/3/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 1943/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “giao Bộ Công Thương kiểm tra ngay việc này và xử lý ngay nếu đúng”.