Khẩn trương đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế

10

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, sửa đổi các quy định của pháp luật không còn phù hợp, gây vướng mắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và huy động nguồn lực xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự để có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; chuẩn bị sẵn sàng phương án tăng cường cho công tác phòng, chống dịch và cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thiên tai ở các địa phương khi có yêu cầu. Chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra hành vi gây rối an ninh, trật tự, bất ổn xã hội, không để bị động, bất ngờ, nhất là tại địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đẩy mạnh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường quản lý, kiểm soát, bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng và công tác phòng, chống cháy nổ.