Khẩn: TP.HCM yêu cầu dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

87

Ngày 18-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trườngmassage, spa, quán bar.

Theo đó, TP.HCM yêu cầu tạm thời ngừng các hoạt động này cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này dựa trên đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 8622/TTr-SYT ngày 18-11-2021 và việc xem xét tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

UBND TP giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP xem xét, ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage, spa, quán bar, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi TP ban hành bộ tiêu chí. 

UBND TP giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn kiểm tra liên ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của TP.

PV