KCM xuất sắc hoàn thành vượt tiến độ công tác bảo dưỡng dừng khí năm 2021 “ An toàn – Chất lượng – Tiến độ – Không Covid”

56

Từ ngày 09/11 đến ngày 14/11/2021, Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã xuất sắc hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) dừng khí năm 2021, đảm bảo “An toàn – Chất lượng – Tiến độ – Không Covid”.

 

Năm 2021 đánh dấu năm thứ 14, KCM triển khai công tác BDSC dừng khí cho hệ thống đường ống PM3 – Cà Mau và là năm đầu tiên KCM thực hiện công tác Turn Around cho các hệ thống thiết bị, công nghệ hiện đại tại Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

KCM thực hiện BDSC – dừng khí năm 2021, đảm bảo “An toàn – Chất lượng – Tiến độ – Không Covid”

 

Tuy thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; cũng như lịch dừng khí thay đổi, điều chỉnh so với ban đầu gây không ít khó khăn trong công tác huy động nguồn lực thực hiện BDSC và  đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên với sự sát sao chỉ đạo của Ban Giám đốc, Chỉ huy công trường KCM và Công ty Dịch vụ Khí (DVK), đặc biệt là sự cố gắng và nỗ lực của hơn 162 nhân sự trực tiếp tham gia công tác BDSC dừng khí của 02 đơn vị, KCM đã thực hiện, hoàn thành 22/22 đầu việc (bao gồm 05 đầu việc BDSC thường xuyên và 17 đầu việc BDSC đột xuất); phối hợp với DVK thực hiện, hoàn thành 59/59 đầu việc (bao gồm 04 đầu việc BDSC thường xuyên, 08 đầu việc BDSC đột xuất, 03 đầu việc KĐHC và 44 đầu việc BDSC ngăn ngừa).

Hệ thống khí PM3 – Cà Mau đã sẵn sàng cấp khí lại cho các hộ tiêu thụ từ 19h00 ngày 14/11/2021, sớm hơn so với kế hoạch cấp khí lại của giàn (13h15 ngày 15/11/2021) là 18 giờ. Nhà máy xử lý Khí Cà Mau đã hoàn thành công tác BDSC vào 24h00 ngày 14/11/2021. Công việc vẫn hoàn thành đúng kế hoạch đề ra trong khi thời gian dừng nhà máy rút ngắn so kế hoạch ban đầu 19 giờ.

Thực hiện xét nghiệm và khám sức khỏe cho toàn bộ nhân sự tham gia BDSC

 

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận; sự giám sát chặt chẽ công việc tại công trường; công tác quản lý an ninh – an toàn hiệu quả, cùng với công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt theo phương án đã xây dựng, KCM không để xảy ra trường hợp xác định là F0, F1 trong suốt thời gian BDSC dừng khí.

KCM đã thực hiện thành công công tác BDSC dừng khí năm 2021 đạt được các mục tiêu đề ra: “An toàn – Chất lượng – Tiến độ – Không Covid”. Đó là thành quả đạt được từ những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV KCM, DVK, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Rất nhiều phần việc khó, thực hiện trong không gian hạn chế hoặc nguy hiểm, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao được hoàn thành an toàn, chất lượng và vượt tiến độ

PV Tổng hợp