Huyện Bình Chánh (TPHCM) đạt chuẩn nông thôn mới

55

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 công nhận huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Bình Chánh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và an ninh, trật tự xã hội để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.