Huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đạt chuẩn nông thôn mới

56

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2036/QĐ-TTg ngày 3/12/2021 công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Bảo Thắng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.