Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch mới của Bộ Y tế có những thay đổi gì?

57

So với hướng dẫn 4800/QĐ-BYT trước đây, 03 tiêu chí cơ bản đánh giá cấp độ dịch vẫn được giữ nguyên trong hướng dẫn mới 218/BYT-QĐ, song một số nội dung nằm trong các tiêu chí được bổ sung, điều chỉnh phù hợp và chi tiết hơn.

 

Bổ sung trong tiêu chí về tỉ lệ ca mắc, hướng dẫn mới đặt yêu cầu về tỉ lệ ca bệnh phải thở oxy trung bình trong 7 ngày trên địa bàn xã/100.000 người gồm mức 1:<1, mức 2: 1-32, mức 3: 32-40 và mức 4: >40. Mắc mới trong tuần cấp xã/100.000 dân gồm mức 1<90, mức 2: 90-450, mức 3: 450-600, mức 4:>600. Tỉ lệ ca tử vong trong tuần không vượt quá 6/100.000 dân trên địa bàn cấp xã.

 

Đối với tiêu chí về độ bao phủ vaccine, tỉ lệ tiêm chủng đủ các mũi tiêm phải đạt tối thiểu 75% tổng dân số và 90% ở người thuộc nhóm nguy cơ cao tại thời điểm đánh giá.

 

Việc đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến cũng được điều chỉnh, cụ thể hướng dẫn mới quy định khả năng quản lý, chăm sóc cấp xã/10.000 dân chia làm 3 khả năng gồm cao:>500, trung bình: 200-500, thấp:<200. Tỉ lệ giường bệnh còn trống tại các cơ sở thu dung, điều trị cấp huyện/100.000 dân chia làm 3 khả năng gồm cao:>30, trung bình: 10-30, thấp:<10. Tỉ lệ giường ICU có đủ nhân viên phục vụ thuộc cấp tỉnh phải đạt tối thiểu 4/100.000 dân.

 

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung tiêu chí liên quan góp phần xác định xu hướng dịch bệnh Covid-19 và đánh giá cấp độ dịch chuẩn xác hơn.

My Nhung