Hơn 35.000 tin, bài viết về Đà Nẵng trong quý I năm 2022

43

Sáng 13-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng và Hội Nhà báo TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, trong quý I năm 2022, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đã theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, khá kịp thời, góp phần cung cấp thông tin cho báo chí; công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được triển khai tích cực, thông qua việc triển khai Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan; thường xuyên rà soát, nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra các quy định về báo chí từ đó xử lý hoặc kiến nghị Cục Báo chí xử lý các trường hợp sai phạm.

Quang cảnh hội nghị.

Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn, các sự kiện đối ngoại quan trọng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong quý I năm 2022, có hơn 35.000 tin, bài viết về TP Đà Nẵng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022. Theo đó, các cơ quan tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, định hướng, xử lý đối với các vấn đề nổi cộm xảy ra được báo chí và dư luận quan tâm; nâng cao kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội… Các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố trong quý II năm 2022, những thành tựu nổi bật của thành phố trong thời gian qua…

PV (QĐND)