Hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc 2021 “Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường”

42

Văn phòng Hội Chiếu sáng Việt Nam xin thông báo chi tiết đến Quý Cơ quan về kế hoạch chuẩn bị tổ chức: Hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc 2021 với chủ đề :”Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường” kết hợp với Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế.