Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2020: “Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường”

2
HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TB – HSCVN

V/v Lùi thời gian tổ chứcHội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2020

“Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường”

THÔNG BÁO SỐ 2

                    Kính gửi:…………………………………………………….

Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát, lây lan gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; Tổ chức y tế thế giới đã công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Công tác phòng, chống dịch tại nước ta đã bước vào giai đoạn mới. Cùng với cả nước, các doanh nghiệp trong ngành chiếu sáng đều ý thức được đầy đủ tầm quan trọng, tính cấp thiết của công tác phòng, chống dịch để tập trung lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, quyết tâm, cố gắng ổn định sản xuất, chăm lo, đảm bảo sức khỏe, tính mạng  người lao động, thực hiện tốt công tác trách nhiệm xã hội.

Theo thông báo số 1 ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Chiếu sáng Việt Nam, năm 2020 Hội Chiếu sáng Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học chiếu sáng toàn quốc kết hợp với Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế do với chủ đề “Chiếu sáng với sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường „ Địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian trong hai ngày 22-23/05/2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để các doanh nghiệp Hội viên tập trung  phòng chống dịch, chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng  người lao động  và Hội viên, ổn định kinh doanh sản xuất, Thường vụ Hội Chiếu sáng Việt Nam quyết định hoãn thời gian tổ chức Hội nghị đến thời gian thích hợp. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau và các nội dung khác trong thông báo số 1 không thay đổi.

Ban Thường vụ Hội Chiếu sáng Việt Nam trân trọng thông báo  tới các Hội viên và đối tác được biết để chủ động có kế hoạch chuẩn bị tham gia.

Kính chúc các đồng chí, Hội Viên, Doanh nghiệp và các bạn bè, đối tác sức khỏe, chung tay đoàn kết, chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch mục tiêu đề ra!

Trân trọng cảm ơn!

 

Phúc đáp theo địa chỉ:  VP Hội Chiếu sáng Việt Nam,

87 – 89 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (844)9745744Fax: (84-439747463)

E-mail: hoichieusangvietnam@gmail.com

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Văn phòng Hội CSVN, DĐ : 0934 669 981

 

Nơi nhận:– Như trên

– Các vị trong Thường trực  Hội

– Website Hội

– Lưu VP

T/M BAN THƯỜNG VỤ HỘI CSVN

 PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

TS. Trần Đình Bắc