Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2020: “Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường”

1
HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAMSố:            /TB – HSCVNV/v Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2020

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2020

“Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường”

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi:…………………………………………………….

Hệ thống chiếu sáng nhân tạo là một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong tổng thể hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đóng vai trò quan trọng bảo đảm điều kiện ánh sáng tiện nghi cho con người trong mọi hoạt động làm việc, nghỉ ngơi và an ninh, an toàn giao thông, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường về ban đêm. Chiếu sáng đã, đang thực sự được coi là một chuyên ngành kỹ thuật với những đặc thù riêng, được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức đơn giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Theo thông lệ hàng năm, năm 2020 Hội thảo khoa học chiếu sáng toàn quốc kết hợp với Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế do Hội Chiếu sáng Việt Nam dự kiến tổ chức với chủ đề “Chiếu sáng với sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường“

 Mục đích tổ chức Hội nghị khoa học: Tạo cơ hội để các Hội viên Hội Chiếu sáng Việt Nam và các bạn đồng nghiệp trong nước và Quốc tế, các nhà khoa học, các nhà tư vấn, quản lý, gặp gỡ, trao đổi những kiến thức, chia sẻ bài học kinh nghiệm, những ý tưởng, trưng bày các sản phẩm mới nhất của mình và đặc biệt những giải pháp ứng dụng công nghệ  tiên tiến để đưa ngành chiếu sáng Việt Nam phát triển bền vững trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nội dung cơ bản Hội nghị bao gồm:

  1. Cơ sở khoa học về tác động của ánh sáng nhân tạo ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường .
  2. Những giải pháp kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả .
  3. Những công nghệ mới, tiên tiến trong chiếu sáng nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống chiếu sáng góp phần bảo đảm chất lượng cuộc sống cộng đồng và bảo vệ môi trường .
  4. Những kinh nghiệm trong công tác Quy hoạch , thiết kế, sản xuất nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng, quản lý, xây dựng , lắp đặt, vận hành hệ thống chiếu sáng , loại bỏ, tái chế, tái sử dụng những sản phẩm chiếu sáng cũ, lạc hậu  góp phần tích cực để nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả .

  Về thời gian, địa điểm tổ chức:

– Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh (Địa chỉ sẽ thông báo cụ thể sau )

– Thời gian: Trong 2 ngày  22-23/ 5/ 2020.

Ban Tổ chức đặc biệt hoan nghênh các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho tổ chức Hội nghị khoa học này và tham gia Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Quyền lợi của các nhà tài trợ và thông tin về Triển lãm như sau:

Nội dung  Nhà tài trợ Bạch kim70.000.000 Nhà tài trợ Vàng50.000.000 Nhà tài trợ bạc30.000.000 Tài trợ khác
Là khách mời danh dự của Hội Chiếu sáng Việt Nam X
Tên và Logo của doanh nghiệp có trên phông chính của Hội nghị tổng kết 2019 và Hội nghị khoa học X X
Được trình bày, đăng bài tham luận khoa học và quảng cáo giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học X X X
Gian hàng trưng bày sản phẩm Miễn phí     02 gian Miễn phí    02 gian Miễn phí   01 gian

Nội dung thông tin của Quý Cơ quan :

1.Bản đăng ký tài trợ; đăng ký tham gia quảng bá, trưng bày, giới thiệu thiết bị, sản phẩm chiếu sáng- yêu cầu diện tích trưng bày (diện tích gian 9 m2)

  1. Bản tham luận và quảng cáo trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học )

Kính đề nghị Quý Cơ quan thông báo đăng ký tham dự, viết bài đăng trong kỷ yếu , tài trợ cho Hội thảo, triển lãm trước 30/3/2020 và liên hệ trực tiếp với Văn phòng Hội Chiếu sáng Việt Nam theo địa chỉ:

 Địa chỉ liên hệ:

VP Hội Chiếu sáng Việt Nam,

87 – 89 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (844)9745744Fax: (84-439747463)

E-mail: hoichieusangvietnam@gmail.com

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc, Văn phòng Hội CSVN, DĐ : 0934 669 981

 Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:– Như trên

– Các vị trong Thường trực  Hội

– Website Hội

– Lưu VP

T/M BAN THƯỜNG VỤ HỘI CSVN PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

TS. Trần Đình Bắc