Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận – Đoàn kết, hợp tác bình đẳng

55

Được thành lập vào năm 2005, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Hội) luôn năng nổ trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân trẻ Bình Thuận. Hội đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân trẻ Bình Thuận không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh và nhanh của đất nước, Hội luôn cập nhật và triển khai mạnh mẽ đến từng thành viên để thích ứng và bắt kịp thời đại, không bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời Hội luôn đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trong tỉnh, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác, kinh doanh.

Để các thành viên giải đáp các thắc mắc cũng như nguyện vọng, lãnh đạo Hội đã kịp thời phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các Doanh nhân trẻ tỉnh với Đảng, Chính quyền, Đoàn thể tỉnh về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới Doanh nhân trẻ trong tỉnh.

Hội luôn tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo các quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Dịch COVID-19 năm 2020, nền kinh tế cả nước rơi vào trạng thái đóng băng, các doanh nghiệp thành viên trong Hội cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và giúp đỡ nhau, tất cả thành viên của Hội đã vượt qua và bắt đầu khôi phục kinh tế.

Các thành viên trong Hội đa ngành nghề nhưng chủ yếu tập trung vào ngành du lịch là chính, sự hợp tác bình đẳng đã tạo ra Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận ngày càng vững mạnh. Hội luôn mở rộng đón nhận những thành viên mới để tăng cường kết nối, giao lưu, chia sẻ và hợp tác.

Nguyên tắc hoạt động của Hội luôn tuân theo các nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính; Hiệp thương, dân chủ và thống nhất hành động; Đoàn kết, tương trợ và và hợp tác bình đẳng.

Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Bình Thuận, Hội ngày càng vững mạnh và khẳng định vị thế của mình với các Hội doanh nghiệp tỉnh bạn.

Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện để chia sẻ yêu thương, gắn kết thành viên và lan tỏa ý nghĩa trách nhiệm cộng đồng.

Hữu Vũ