Hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

65

Ngày 14/2/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 41/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án.

Trong đó, về thành lập Ban chỉ đạo Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Ban chỉ đạo), Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ dự họp, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, trên cơ sở bám sát quy định của pháp luật, đúng chức năng, thẩm quyền, bảo đảm mục tiêu nhiệm vụ của Ban chỉ đạo kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành Dự án CHK quốc tế Long Thành vào năm 2025 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18/02/2022.

Về áp dụng mô hình Ban Quản lý dự án (Ban Quản lý), Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, áp dụng công nghệ mới. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao thẩm quyền là Người quyết định đầu tư đối với Dự án thành phần 3, là dự án thành phần quan trọng nhất của Dự án. Do đó, ACV cần có Ban Quản lý dự án có đủ năng lực (về nhân sự; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị) và tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng); hoàn thành trước ngày 18/2/2021.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV khẩn trương thành lập để Ban Quản lý hoạt động trong thời gian sớm nhất. Trong đó, lưu ý các nội dung sau:

– Ban Quản lý quyết định theo thẩm quyền việc thuê Tư vấn giám sát, Tư vấn thẩm tra và chuyên gia giỏi để thực hiện các công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

– Trụ sở Ban Quản lý dự án phải đáp ứng đủ quy mô, điều kiện làm việc (Phòng, Ban chuyên môn; Hội trường; Khu lưu trữ hồ sơ, bản vẽ…). Đồng thời, Văn phòng làm việc của các nhà thầu tư vấn phải được bố trí tại vị trí thuận lợi với Ban Quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc.

Về tiến độ thiết kế, thẩm định, yêu cầu ACV phối hợp và nộp báo cáo giữa kỳ thiết kế nhà ga hành khách cho Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 18/02/2022 để các đơn vị đóng góp ý kiến.