Hà Nội phấn đấu tiết kiệm 2,2% điện thương phẩm tiêu thụ trong năm 2022

67

 Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị vừa xây dựng kế hoạch thực hiện “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”, với mục tiêu đạt mức tiết kiệm từ 2,2% điện thương phẩm trở lên.

Trong đó, nhóm các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng vốn ngân sách nhà nước, cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, phấn đấu hằng năm tối thiểu tiết kiệm từ 5% tổng điện năng tiêu thụ trở lên. Các tòa nhà cơ quan, trường học nên tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Hằng tháng, các công ty điện lực thống kê sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng, nếu tăng từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước sẽ khuyến cáo cho khách hàng biết.

Hà Nội phấn đấu tiết kiệm 2,2% điện thương phẩm tiêu thụ trong năm 2022.

Đối với các khách hàng kinh doanh thương mại và dịch vụ, ngành Điện vận động các đơn vị cam kết giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối.

Với hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng, thay thế đèn tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tích hợp năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn 2020-2025, hệ thống này phải bảo đảm tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ.

Các khách hàng sản xuất, Ban quản lý khu, cụm công nghiệp được yêu cầu bảo đảm sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện, điều hòa phụ tải, dịch chuyển ca sản xuất, giảm công suất giờ cao điểm, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị hoạt động không tải…

EVNHANOI còn tập trung nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh. Năm 2022, phấn đấu đạt 1.050 hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm tiêu biểu.

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn