Giờ Trái Đất 2022: Hãy lên tiếng vì thiên nhiên

32

Thứ Bảy, ngày 26-3-2022 (từ 20h30 đến 21h30) sẽ diễn ra sự kiện Giờ trái Đất, một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Giờ Trái đất là một sự kiện thường niên do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund – WWF) phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, chống lại biến đổi khí hậu thông qua các hành động đơn giản như tắt các thiết bi điện không cần thiết và tổ chức các chương trình truyền thông tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn thể cơ quan hành chính, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tình trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai đã UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 37/KH-UBND về việc tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Theo đó, các sở ban ngành, đoàn thể vận động cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp và người dân tắt giảm các thiết bị điện không cần thiết, tiết giảm đèn chiếu sáng quảng cáo, trang trí trong thời gian diễn ra sự kiện.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch Giờ Trái đất. Trong đó, mỗi cán bộ công nhân viên ngoài việc tham gia hưởng ứng sự kiện còn là một tuyên truyền viên truyền thông về sự kiện tại gia đình và địa phương. Ngoài ra, Công ty sẽ phối hợp với Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ban ngành địa phương treo băng rôn tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất tại các địa điểm công cộng, trên những tuyến đường chính. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đăng tải và phát sóng các thông tin, hoạt động về sự kiện; quảng bá trên website, facebook Công ty.

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn