EVN xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai

31

 

Để chủ động ứng phó với diễn biết bất thường của thiên tai, bão lũ trong điều kiện chống dịch Covid-19, EVN đã yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, triển khai xây dựng các kịch bản phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão kết hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch được an toàn, đúng quy định.

Nhanh chóng khắc phục sự cố đường dây do mưa bão gây ra

 Công điện 5415/CĐ-ENV ngày 05/9/2021 nhấn mạnh ưu tiên nhiệm vụ tổ chức các giải pháp ứng phó thiên tai, nhất là trong tình huống xảy ra mưa lũ, bão lớn tại khu vực bị dịch COVID-19 nhằm góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

 

Cụ thể, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 5394/CĐ-BCT và văn bản số 5363/BCT-PCTT đã được ban hành trước đó. Thường xuyên theo dõi các cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện truyền thông, từ đó kịp thời nắm bắt, hướng dẫn các tập thể, cá nhân liên quan sớm có phương án ứng phó, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng. Đồng thời, bảo đảm an toàn công trình điện lực và an toàn khu vực hạ du các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý.

 

Bên cạnh đó, để công tác khắc phục sự cố thiên tai được diễn ra nhanh chóng và kịp thời, Ban Chỉ huy đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ngoài ra, cần kết hợp thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ + 5K + Vắc xin” trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu các đơn vị thủy điện phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn công trình và hạ du mùa mưa lũ; tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ và tổ chức quan trắc diễn biến khí tượng, triển khai hệ thống thông tin tại các khu vực nguy hiểm để kịp thời cảnh báo các tình huống khẩn cấp; Liên tục kiểm tra, đánh giá thiết bị, công trình để có biện pháp và báo cáo xử lý, hạn chế áp lực cho các công trình ở hạ du khi phải xả lũ.

Đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện, EVN cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, cắt tỉa cây xanh trong các khu vực đô thị; rà soát, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm biến áp, bảo đảm vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ.

My Nhung