Đưa Quảng Ninh thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số

53
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và FPT .

UBND tỉnh Quảng Ninh và FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Thỏa thuận hướng đến một số mục tiêu chính như: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả 3 lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tận dụng có hiệu quả các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh, phát triển nền tảng số, ứng dụng số trên các công nghệ mới. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, nhất là các khu vực biên giới, hải đảo; phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của hai bên gắn với chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thỏa thuận hợp tác sẽ được hai bên triển khai dựa trên nguồn lực, thế mạnh riêng của FPT và đặc thù kinh tế xã hội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Theo đó, FPT cùng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giải các bài toán nâng cấp chính quyền điện tử; xây dựng vận hành nền tảng số hoá thủ tục hành chính cho toàn tỉnh, bảo đảm tích hợp 100% dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng, nâng cấp và vận hành các trục kết nối giữa Trung ương và Tỉnh như: Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (FPT.LGSP), Trục Quản lý văn bản…

FPT cũng sẽ cùng tỉnh Quảng Ninh xây dựng kho tài nguyên dữ liệu, xây dựng trung tâm dữ liệu mới, cung cấp hạ tầng và quản trị trên nền tảng đám mây (Cloud) của FPT; đẩy mạnh việc hình thành khu công nghiệp thông minh, sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, dựa trên hệ sinh thái các nền tảng, giải pháp công nghệ, FPT sẽ hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển kinh tế số trong các ngành trọng tâm, thế mạnh của tỉnh: sản xuất công nghiệp, năng lượng, logistics thông minh, du lịch, kinh tế cửa khẩu…

Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh đã “đi trước, đón đầu” trong khai thác cơ hội số, triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin ở tất các các lĩnh vực và đứng trong nhóm ba địa phương đứng đầu về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh cũng đã xây dựng thành công mô hình Chính quyền điện tử, chuẩn hóa thủ tục hành chính ở cả 4 cấp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; giảm hơn 40% thời gian thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí xã hội 70 tỷ đồng/năm.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số với các mục tiêu rất cụ thể…

MINH HOÀNG