Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (gần 16.000 tỉ đồng)

7

TP đã kiến nghị ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 5.900 tỉ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng chưa có hồi đáp.