Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (gần 16.000 tỉ đồng)

68

TP đã kiến nghị ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 5.900 tỉ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng chưa có hồi đáp.