Điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

9

Tại Quyết định 525/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp./.

 

Cong TTĐTCP