Điều chỉnh dự án bảo tồn những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế

43

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 21/1/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang.

 

Trong đó, Quyết định điều chỉnh nội dung, hạng mục đầu tư Khu di tích Phồn Xương và đền Thề (điểm a, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1732/QĐ-TTg ngày 6/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Cụ thể, bổ sung hạng mục đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường dẫn vào cổng chính khu di tích (dài khoảng 102 m); điều chỉnh thiết kế Khu di tích Phồn Xương; tăng diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng khu di tích lên 2,33 ha.

 

Đồng thời, Quyết định cũng cắt giảm nội dung đầu tư tại các khu di tích: Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám (huyện Tân Yên), Di tích lịch sử văn hóa chùa Kem (huyện Yên Dũng), Di tích lịch sử văn hóa đình Đông (huyện Việt Yên).

 

Tổng mức đầu tư điều chỉnh (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã giao cho tỉnh Bắc Giang) 133.000 triệu đồng.

 

Thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2024.