Đề Án Xây Dựng Và Phát Triển Thành Phố Buôn Ma Thuột Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2045

19

Ngày 22/8/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hợp lấy ý kiến xây dựng Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa- Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến

Tham gia cuộc họp có các đồng chí : Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ngành, UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã báo cáo về Dự thảo Đề án thì điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo tóm tắt đánh giá thực trạng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, giai đoạn 2010-2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2030, tầm nhìn 2045; Báo cáo đề xuất một số nội dung liên quan đến xây dựng đề án.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo kết quả xây dựng dự thảo Đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đề án dự thảo  có 06 phần gồm: Cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng đề án; Một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trình Quốc hội với 08 cơ chế, chính sách đặc thù; Dự báo tác động của việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù; Dự kiến nguồn nhân lực; Điều kiện đảm báo cho việc triển khai thực hiện; Tổ chức thực hiện.

Đề án đề xuất 08 cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trình Quốc hội ban hành gồm: (1) Nâng cao mức dư nợ vay ngân sách địa phương lên mức 60% (2)Trung ương ưu tiên cho tỉnh vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, xử lý rác, nước thải, y tế…trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (3) Vốn nhà nước tham gia dự án PPP đối với các công trình cao tốc kết nối thành phố Buôn Ma Thuột với các tỉnh trong khu vực (4) Bổ sung tiêu chí làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương cho thành phố Buôn Ma Thuột được xác định là đô thị trung tâm vùng (5)  Tỉnh Đắk Lắk được phân bổ them 50% mức chi của các nội dung chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 ( tính cho giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030) để tỉnh Đắk Lắk phân bổ them cho thành phố Buôn Ma Thuột, tạo nguồn lực tăng chi cho một số ngành, lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn thành phố (6) Cho phép HĐND tỉnh Đắk Lắk được quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí và mức tăng lệ phí (7) Đề nghị cho tỉnh Đắk Lắk được hưởng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, để tạo nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị (8) Áp dụng hình thức đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo Dự thảo Đề án

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án, các đại biểu cơ bản đồng ý với đề xuất 08 cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, so với tình hình thực tiển, các đại biểu đề nghị tổ soạn thảo Đề an cần bổ sung thêm cụm từ “ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”; Cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột phải gắn vói định hướng phát triển của tỉnh, việc xác định đô thị trung tâm vùng Tây nguyên phải có thêm tiêu chí đặc thù cho từng ngành, lĩnh vực phát triển theo chiều sâu như: công nghệ phần mềm, công nghệ cao, y tế, giáo dục…

Ngoài  ra, UBND tỉnh cho rằng, tại Nghị quyết 05-NQ/TW của Tỉnh ủy có yêu cầu tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Đề án phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết Kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030. Qua nghiên cứu, HĐND tỉnh nhận thấy có nhiều nội dung trùng lặp nên chỉ tập trung triển khai Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trình Quốc hội mang tầm chiến lược, lâu dài. Sau khi Quốc hội thông qua, Ban cán sự Đảng UBND sẽ chi đạo Sở, Ngành tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030.

Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Kết luận sô 67- KL/TW trong việc chủ trì soạn thảo Đề án và đồng ý với 08 cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. Về tên gọi Đề án thông nhất bổ sung cụm từ “ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” gắn với định vị Buôn Ma Thuột là trung tâm vùng Tây nguyên.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành yêu cầu Tổ công tác tiếp tục hoàn chỉnh để gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét góp ý hoàn thiện trước trình Quốc hội cho ý kiến thông qua. Để đảm bảo Đề án mang tính thuyết phục cao, Tổ soạn thảo phải bám sát hướng dẫn của Bộ Kế hoạc và Đầu tư về đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù triển khai Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị đối với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vè ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 410-KL/TU ngày 30/7/2021; Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – Ông Phạm Ngọc Nghị đóng góp ý kiến

Bí thuq Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Về định hướng xây dựng cơ chế, chính sách, yêu cầu Tổ soạn thảo cần tính toán xây dựng chính sách Buôn Ma Thuột phải tương đồng với tỉnh, thành khác trong cả nước. Bên cạnh việc tương đồng tiêu chí, phải gắn với tiềm năng lợi thế Buôn Ma Thuột hiện có, làm sao để phát huy lợi thế riêng đó. Đông thời, Đề án cần có cơ chế chính sách tài chính, đât đai, quy hoạch, những dự án, công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư gii đoạn 2030-2045

HUY MINH