Đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc-Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên

41

Ngày 20/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 7619/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc-Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Hưng Yên làm rõ thẩm quyền, thủ tục điều chỉnh quy mô Dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (không bao gồm nút giao Tân Phúc-Bãi Sậy) và các nội dung khác liên quan (nếu có); trên cơ sở đó, xác định thẩm quyền quyết định đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc-Bãi Sậy theo quy định.