Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Ngoại giao

26

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Ngoại giao gồm:

1- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực đối ngoại: Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp, các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính.

2- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác gồm: Dịch vụ tuyển dụng, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài; tổ chức phi chính phủ nước ngoài) và dịch vụ về nhà, đất đối ngoại theo hình thức hỗ tương và hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định trên; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về giá…