Đà Nẵng: Tập huấn Nâng cao năng lực xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường”

83

Sáng ngày 18/3/2022, tại TP Đà Nẵng, Sở TNMT phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Khóa tập huấn Nâng cao năng lực xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường”.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Khóa tập huấn có sự tham dự của Tiến Sĩ Nguyễn Khắc Hùng – Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, cùng với đông đủ cán bộ, học viên tại các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện; các phòng ban, đơn vị thuộc Sở TN&MT

  1. Đà Nẵng. TS Nguyễn Khắc Hùng, chuyên gia đào tạo hàng đầu cũng là giảng viên chính cho khóa tập huấn lần này.

TS Nguyễn Khắc Hùng – Giảng viên chính trình bày nội dung của khóa tập huấn.

Ngày 02/04/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 1099/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, trong đó việc “Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường” là 01 trong 04 giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ Đề án đặt ra.

Khóa tập huấn lần này nhằm trang bị một số công cụ phân tích, xác lập mục tiêu kế hoạch và phương pháp/mô hình xây dựng kế hoạch mang tính khả thi; các kỹ thuật quản lý, giúp thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai Đề án, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan trong việc triển khai hiệu quả đề án.

Không khí buổi tập huấn diễn ra sôi nổi và hiệu quả.

Các nhóm được phân công trao đổi về các nội dung.

Qua buổi  tập huấn để cho các cán bộ công chức, viên chức phụ trách, tham mưu lĩnh vực môi trường nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch giúp dễ dàng theo dõi và kiểm tra tiến độ công việc; Tận dụng hiệu quả nguồn lực Đề án hiện có; Tạo động lực để đạt được mục tiêu mong muốn; Quản lý thời gian hiệu quả; Cơ sở cho việc quản trị rủi ro; Theo dõi, quan sát, đánh giá kết quả làm việc.

Văn Thọ