Đà Nẵng: Hướng dẫn cấp giấy đi đường QRCode cho các đơn vị

55

Sau 8 giờ ngày 5/9/2021, nhiều loại thẻ nhận diện do Công an TP Đà Nẵng cấp (trong đó có thẻ vận chuyển dành cho shipper) không còn giá trị.

Theo đó các đơn vị cung ứng hàng hóa gồm: trung tâm thương mại, siêu thị, các công ty thương mại đầu mối cung ứng lương thực, thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, cơ quan báo chí tác nghiệp… sẽ phải làm lại giấy đi đường QRCode mới theo Quyết định số 2905/ QĐ-UBND TP Đà Nẵng do Chủ tịch ký ngày 3/9/2021.

Các đơn vị cung ứng hàng hóa sẽ làm 3 loại giấy đi đường QRCode. Một loại dành cho nhân viên vận chuyển hàng hóa bằng ô tô, nhân viên vận chuyển hàng hóa bằng xe máy (shipper), trong đó các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin của nhân viên, ghi rõ biển kiểm soát xe phục vụ cho mục đích vận chuyển hàng hóa, lịch trình vận chuyển cụ thể và đăng ký trực tuyến trên trang ứng dụng http://giaydiduong.danang.gov.vn  kèm theo danh sách (kích chọn Sở Giao thông vận tải) để được phê duyệt, cấp giấy đi đường cho mục đích vận chuyển hàng hóa.

Một loại giấy đi đường QRCode thứ hai dành cho nhân viên làm việc tại các đơn vị cung ứng hàng hóa, các đơn vị đăng ký trực tuyến trên trang ứng  dụng http://giaydiduong.danang.gov.vn kèm theo danh sách (kích chọn Sở Công thương) để được phê duyệt, cấp giấy đi đường cho mục đích làm việc tại đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Một giấy đi đường dành cho cơ quan đài, báo, tạp chí  gửi  cho Sở Thông tin truyền thông.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết ứng dụng cho phép thực hiện các bước đăng ký, phê duyệt, cấp giấy đi đường QR Code và nhận giấy đều trực tuyến. Thành phố dựa trên dữ liệu để kiểm tra, xử lý các hành vi đăng ký, cấp và sử dụng không đúng giấy đi đường.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phép hoạt động mới có quyền đăng ký người tham gia giao thông, đến nơi làm việc và trở về nhà; số lượng khống chế từ 30-50%; nếu đáp ứng 3 tại chỗ thì một số lĩnh vực được tối đa 70% lao động.

Người đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác trên ứng dụng. Giấy đi đường chỉ có giá trị tham gia giao thông theo nguyên tắc “1 cung đường 2 điểm đến”, không được sử dụng vào mục đích khác, nhất là đi chợ, siêu thị…

                                                                                                Hải  Duy