Đà Nẵng: Giành 3 giải thưởng chuyên đề về TP thông minh năm 2021

58

 

TP Đà Nẵng đã vinh dự nhận Giải thưởng TP Thông minh Việt Nam 2021 – Giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các TP, đô thị trên cả nước.

Sáng 18/12/2021, TP Đà Nẵng được vinh dự là một trong 4 đô thị được vinh danh tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021.

Đại diện TP Đà Nẵng lên nhận giải thưởng thành phố thông minh năm 2021.

4 thành phố được vinh danh là thành phố Đà Nẵng, Thái Nguyên, Lâm Đồng và Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Giải thưởng TP Thông minh Việt Nam (Smart City Award Vietnam) là giải thưởng thường niên được VINASA tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp giúp các TP trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đại diện 4 thành phố lên nhận giải.

Smart City Award Vietnam 2021 được phát động từ ngày 30/6/2021, sau hơn 2 tháng phát động, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm chú ý và tham gia với 98 hồ sơ đề cử từ 62 cơ quan, doanh nghiệp. Qua xem xét, đánh giá theo quy trình, tiêu chí nghiêm ngặt, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn và trao 45 giải thưởng, bao gồm 9 giải thưởng trao cho 4 đô thị/TP và 36 giải thưởng dành cho các giải pháp số cho đô thị, bất động sản và bất động sản công nghiệp thông minh.

TP Đà Nẵng đã vinh dự nhận Giải thưởng TP Thông minh Việt Nam 2021 – Giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các TP/đô thị trên cả nước và 3 giải thưởng chuyên đề gồm: TP điều hành, quản lý thông minh; TP y tế thông minh và TP quản lý môi trường thông minh, xanh sạch.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng nhận được giải thưởng này và một lần nữa khẳng định định hướng, chiến lược, lộ trình phù hợp, có thêm tự tin và động lực để tiếp tục trong hành trình xây dựng TP thông minh, chuyển đổi số nhằm hướng đến mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chứng nhận SMART CITY.

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA cho biết, các bước chuẩn bị pháp lý, và nguồn lực triển khai về cơ bản đã được hoàn thành, các đô thị tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong hành trình xây dựng và phát triển Smart City – giai đoạn tăng tốc.

“Gần 5 năm qua với nỗ lực rất lớn từ Chính phủ và các địa phương, và sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ; 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai thành phố thông minh; 30 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị thông minh; 15 tỉnh, thành phố đã phê duyệt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; 38 tỉnh, thành phố đã triển khai trung tâm IOC cấp tỉnh; 21 tỉnh, thành phố đã triển khai trung tâm IOC cấp đô thị, thành phố thuộc tỉnh”, ông Bình nói thêm.

Bên cạnh đó, giải thưởng cũng khuyến khích các doanh nghiệp sáng tạo các sản phẩm giải pháp công nghệ tiên tiến, là kênh kết nối cung cầu, hợp tác trong xây dựng những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh xây dựng và phát triển TP thông minh tại Việt Nam. Đây là giải thưởng cần phát huy nhân rộng ra  các tỉnh, thành phố khác trong cả nước mà 4 tỉnh, thành vừa được công nhận.

                                                                            Thế Nghĩa – Xuân Khanh