Đà Nẵng: Công dân từ khu vực không có dịch tại TP đến, trở về các tỉnh TP

31

Ngày 24/9/2021, TP Đà Nẵng ghi nhận 45/56 xã phường không có mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tục, trong 3 ngày gần đây, toàn TP không ghi nhận có ca mắc mưới trong cộng đồng.  Vì vậy  UBND TP cho phép,  công dân từ khu vực không có dịch tại TP đến, trở về các tỉnh TP.

             Công dân từ khu vực không có dịch tại TP đến, trở về các tỉnh TP

Được biết, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều công dân thường trú, trạm trú có nguyện vọng đến, trở về các tỉnh, TP với nhiều lí do cấp bách và công vụ ( tang gia, y tế, đoàn tụ gia đình, chăm sóc gia đình, công tác đến sân bay để du học…) UBND  TP đề nghị UBND các tỉnh TP trực thuộc trung ương tạo điều kiện tiếp nhận công dân đến, trở về từ TP Đà Nẵng.

Trường hợp có yêu cầu, UBND TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo UBND các xã phường xác nhận nới cư trú của công dân không thuộc khu vực phong tỏa hoặc cách ly y tế.

Đồng thời khuyến nghị công dân về việc cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ  kể từ thời điểm  lấy mẫu xét nghiệm đến khi về tới địa phương

UBND TP Đà Nẵng mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ các tỉnh, TP, tiếp nhận công dân đén trở về từ TP Đà Nẵng đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

                    Khánh Huyền